EXPO SERTIFIKATAS LT

EXPO SERTIFIKATAS LT

Pranešimas apie pradedamą vykdyti projektą

UAB “Baltijos polistirenas” pradėjo įgyvendinti projektą „PLASTIKINIŲ STATYBOS DIRBINIŲ SERTIFIKAVIMAS IR EKSPORTO PLĖTRA“, finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, pagal priemonę “Expo sertifikatas LT”.

UAB “Baltijos polistirenas” numato sertifikuoti savilaikių dvisienių metalu dengtų plokščių produkciją pagal EN 14509:2013 standartą. Bendrovė, turėdama atitinkamus sertifikatus, planuoja sustiprinti savo pozicijas užsienio rinkose ir sėkmingiau didinti eksporto apimtis.

Projekto kodas – Nr. 03.2.1-LVPA-K-802-01-0014, 

Bendra projekto vertė – 161 992,50 eur. 

Skirta finansavimui suma – iki 70 864,39 eur. 

Skirta įmonės lėšų – ne mažiau 91 128,11 eur. 

Už projektą atsakingas asmuo: Ugnius Atkočiūnas

Telefono numeris: 8 682 12837
Fakso numeris: 8 37 551015 
El. pašto adresas: u.atkociunas@balpol.lt

Asmuo ryšiams: Laima Šneiderytė 
Telefono numeris: 8 37 551423 
Fakso numeris: 8 37 551015 
El. pašto adresas: info@balpol.lt 

back to top