KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS DARBO VIETOJE UAB „GRAINMORE“ SU PARTNERIU UAB “BALTIJOS POLISTIRENAS”

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS DARBO VIETOJE UAB „GRAINMORE“ SU PARTNERIU UAB “BALTIJOS POLISTIRENAS”

Uždaroji akcinė bendrovė „Grainmore“ kartu su partneriu UAB “Baltijos Polistirenas” įgyvendina projektą, kurio tikslas – kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje siekiant apmokyti kuo didesnį skaičių įmonės darbuotojų taip didinant įmonės konkurencingumą gamybinėje rinkoje bei užtikrinant nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas.

Projekto pradžia – 2020m. gruodžio 21d., planuojama pabaiga – 2022 m. gruodžio 21d.

Projektas Nr. 09.4.3-ESFA-K-827-04-0024 „ Kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje UAB „Grainmore“ su partneriu UAB “Baltijos Polistirenas” dalinai finansuojamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-K-827 „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“. Projektui skirtas 284 797,29 eurų finansavimas iš Europos socialinio fondo agentūros.

back to top