NAUJOS GALIMYBĖS 2012 – 2013 M.

NAUJOS GALIMYBĖS 2012 – 2013 M.

UAB „BALTIJOS POLISTIRENAS“ įgyvendina projektą „UAB „BALTIJOS POLISTIRENAS“ KONKURENCINGUMO DIDINIMAS LATVIJOS, SUOMIJOS, BALTARUSIJOS RINKOSE“, projekto kodas Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-03-240, finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto pavadinimas – „UAB „BALTIJOS POLISTIRENAS“ KONKURENCINGUMO DIDINIMAS LATVIJOS, SUOMIJOS, BALTARUSIJOS RINKOSE“ 

Projekto kodas – Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-03-240, 

Finansavimo fondas – Europos regioninės plėtros fondas. 

Bendra projekto vertė – 84 626,00 Lt. 

Skirta finansavimui suma – iki 46 544,00 Lt. 

Skirta įmonės lėšų – ne mažiau 38 082,00 Lt. 

Asmuo ryšiams: Laima Šneiderytė, 
Telefono numeris: 8 37 551423 
Fakso numeris: 8 37 551015 
El. Pašto adresas: info@balpol.lt 

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2012.05.15 

Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2013.05.14 

Projekto veiklos – UAB „Baltijos polistirenas“ turi tvirtas pozicijas Lietuvos rinkoje, tačiau tolimesnis vystymasis, konkurencingumo augimas sietinas ir su įmonės eksporto augimu. Pagrindiniai įmonės tiekėjai – cheminę žaliavą teikiančios įmonės, logistikos, pakavimo, reklamos ir kt. įmonės. Taigi, įmonė vykdydama ir plėsdama savo veiklą darys svarią įtaką kitoms Lietuvos įmonėms, pirkdama jų tiekiamus produktus bei paslaugas, plėsdama jų produkcijos ir paslaugų spektrą, taip pat ir skatindama smulkų bei vidutinį verslą Lietuvoje, kuris yra svarbus šalies ekonomikai. Projektas apima dalyvavimą tarptautinėse parodose „RIGA FOOD 2012“ (Ryga, Latvija), „FINNBUILD 2012“ (Helsinkis, Suomija), „PRODMASH.CHLOD.UPAK 2013“ (Minskas, Baltarusija) ir rinkodarinės medžiagos komplekto paruošimą. Neabejotina, kad ši parama ir projekto įgyvendinimas padeda garsinti įmonės vardą, didinti produkcijos žinomumą, užmegzti naujus ryšius su užsienio prekybos partneriais ir užsakovais ir plėtoti eksporto pardavimus. 

back to top